Technické vybavenie

Technické vybavenie

Meracie technické vybavenie Testo a Wöhler

Pomocou meracích zariadení vieme odmerať nasledujúce veličiny Vášho komína a vďaka tomu zistiť možné problémy:
  • meranie spalín,
  • meranie ťahu komína,
  • účinnosť spalovania,
  • a ďalšie hodnoty, celkovo až 12.
Meranie je možné aplikovať pri kotloch na tuhé palivo, plynné a kvapalné.
Meracia technika Testo
Meracia technika Testo

Inšpekčná kamera s lokalizátorom Wöhler

Vďaka inšepčnej kamere vieme zistiť kde je Váš komín presne poškodený alebo zahnutý, vďaka čomu je omnoho jednoduchšie nájsť problémové miesto.
Cena za využitie inšpečnej kamery je závisla od technickej náročnosti.

 

Inšekčná kamera Wöhler
Inšpekčná kamera Wöhler