Kominárske služby

Naša spoločnosť poskytuje nasledujúce kominárske služby

Čistenie a kontrola komínov

Čistenie komínov je mechanické odstránenie produktov spaľovania (pevné častice spalín), ktoré sa vplyvom činnosti spotrebiča uchytili na vnútornej strane spalinovej cesty a prípadné odstránenie kondenzátu z kondenzačnej nádoby. Spalinová cesta predstavuje systém, ktorý zaisťuje bezpečný odvod spalín do voľného ovzdušie, a to od spalinového hrdla spotrebiča, až po ústie komína. 
Viac o službe.

Rekonštrukcia a vložkovanie komínov

Moderné spotrebiče na všetky druhy palív kladú vysoké nároky na odťah spalín. Taktiež nenasiakavosť, odolnosť voči vlhkosti a nízke teploty spalín hrajú veľkú rolu pri určovaní vhodného materiálu pre komínovú vložku.
Viac o službe.

 

Revízie komínov

Revízia komína je posúdenie spalinovej cesty pri ktorej sa posudzuje stavebná časť, funkčnosť, bezpečná prevádzka a odvod spalín do voľného ovzdušia. Pri stavbe, oprave alebo rekonštrukcií spalinovej cesty musia byť dodržané vyhlášky z nich základnými vyhláškami sú MV SR 401/2007 Z.z. a STN EN 1443.

Viac o službe.

 

V prípade záujmu  o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, vám poskytneme kominárske služby s ktorými budete nadmieru spokojný. Vďaka tomu že sme členmi Komori Kominárov slovenska máte záruku že nami poskytované kominárske služby sú správne prevedené.