Rekonštrukcia a vložkovanie komínov

Rekonštrukcia a vložkovanie komínov

Moderné spotrebiče na všetky druhy palív kladú vysoké nároky na odťah spalín. Taktiež nenasiakavosť, odolnosť voči vlhkosti a nízke teploty spalín hrajú veľkú rolu pri určovaní vhodného materiálu pre komínovú vložku.

Kedy ju nutné vyvložkovať komín:
• komínový prieduch neodpovedá platným predpisom,
• prechod na iný druh paliva,
• zlý ťah komína,
• kondenzát preniká do stien komínového telesa,
• v miestnosti je cítiť zápach spalín,
• pôvodná vložka už neplní svoj účel.
Vykonávame vložkovanie komínov všetkými typmi vložiek (nerez, plast, keramika), podľa stavu komínového telesa a požiadavkám pripájaného spotrebiča.
Jednovrstvové komíny vstavané v domácej i občianskej výstavbe je možné rekonštruovať pre spotrebiče na báze plynného, kvapalného a tuhého paliva, dodatočným vyvložkovaním komínovou vložkou z materiálu, ktorý spĺňa podmienky vyhlášok MV SR 401/2007 Z.z. a STN EN 1443 Pred vložkovaním komínov musí byť urobená prehliadka komínového plášťa, taktiež v priestore pôdy a nad strechou, v prípade väčšieho poškodenia je nutné komínové teleso pred vyvložkovaním opraviť.
Súčasťou prehliadky komínov je kontrola, či do komínového prieduchu nie je zapojený iný spotrebič (taktiež u vyššej domovej zástavby) a použitím komínovej sondy prípadne kamery, kontrola veľkosti a tvaru prieduchu. Vložka sa spúšťa do stavajúceho komínového telesa, do ktorého sú len vybúrané montážne otvory pre osadenie tvaroviek.

 

V prípade záujmu  o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, vám poskytneme kominárske služby s ktorými budete nadmieru spokojný. Vďaka tomu že sme členmi Komori Kominárov slovenska máte záruku že nami poskytované kominárske služby sú správne prevedené.