Osvedčenie revízneho kominára

Revízny kominár

Náš revízny kominár je evidovaný na stránkach Komory Kominárov Slovenska – odkaz na stránky.
Na vykonávanie revízneho kominára je podľa zákonov a vyhľášok Slovenskej republiky, potrebné platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Náš revízny technik týmto osvedčením disponuje. Tým pádom je spôsobilý vykonávať revízneho technika.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti revízneho kominára

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti revízneho kominára