Revízie komínov​

Revízie komínov

Revízie komína je posúdenie spalinovej cesty pri ktorej sa posudzuje stavebná časť, funkčnosť, bezpečná prevádzka a odvod spalín do voľného ovzdušia. Pri stavbe, oprave alebo rekonštrukcií spalinovej cesty musia byť dodržané vyhlášky z nich základnými vyhláškami sú MV SR 401/2007 Z.z. a STN EN 1443.
Spalinová cesta je od spalinového hrdla spotrebiča po ústie komínu a posudzuje sa vrátane pripojenia spotrebiča a nadimenzovanie.
Kedy sú potrebné revívízie komínov :
kolaudácie,
• pravidelné prehliadky podľa vyhlášky 401/2007 Z.z.,
• pred pripojením nového spotrebiča,
• pri výmene spotrebiča,
• pri postavení nového komína.
Podmienky
Zabezpečenie prístupu do priestorov bezprostredne súvisiacich s komínom (miestnosť kadial prechádza, kde sú umiestnené komínové dvierka, prístup na strechu, na komín).

 

V prípade záujmu  o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam, vám poskytneme kominárske služby s ktorými budete nadmieru spokojný. Vďaka tomu že sme členmi Komori Kominárov slovenska máte záruku že nami poskytované kominárske služby sú správne prevedené.