Meracia technika

 TESTO

Testo

 

Funkcie: 

 • veľký displej – všetko sa zobrazí v okamžiku: 12 nameraných alebo vypočítaných hodnôt,
 • jednoduché ovládanie,
 • kalibrácia v dymovode, cez ventil čerstvého vzduchu,
 • grafické vyhľadávanie odberového miesta (miesto s najväčšou teplotou),
 • rýchle stanovenie tepelných strát,
 • digitálne zobrazenie strednej hodnoty CO pri spalovaní pevných palív.

Rozmanitosť použitia: 

 • pre všetky merania: qA-stredná hodnota, pevné palivá, NO, Nox, NO 2 , SO 2 …,
 • nástrčná sonda pre rôzne odbery meracích vzorkov,
 • prípojka pre viac teplotných sond a pre meranie prúdenia vzduchu,
 • prípojka na Peltierov chladič pre dlhodobé meranie.

 WÖHLER – Econometer E98

 Meracia technika WOHLER

Rozmanitosť použitia:

 • meranie spalín, kontrola účinnosti spalovaní,
 • vylaďovanie olejových a plynových kotlov.