Na vykonávanie revízneho technika je podľa zákonov a vyhľášok Slovenskej republiky, potrebné platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Náš revízny technik týmto osvedčením disponuje. Tým pádom je spôsobilý vykonávať revízneho technika.

Na nasledujúcom obrázku je jeho kópia.