Kominárstvo Oršulák

Preskúšanie komínov v rodinných domoch 40 €

Kontrola spalinovej cesty inšpekčnou kamerou 35 €

Ponúkané služby

Čistenie a kontrola komínov, rekonštrukcia a vložkovanie komínov , posúdenie spalinovej cesty , revízie komínov .

Viac

Technika ktorú používame

Technické vybavenie : Testo a Wöhler

Viac

Kontakt

Kontaktný formulár , telefónne čísla , email , adresa.

Viac